Reanimatie met AED
Na het volgen van de opleiding reanimatie met AED (Basic Life Support) zijn de deelnemers in staat, om bij een slachtoffer met een ademhalingsstilstand/circulatie stoornis, te reanimeren en de AED adequaat en veilig in te zetten.

De onderwerpen die aanbod komen:

  • Benaderen (bewusteloos) slachtoffer
  • Het slachtoffer eventueel verplaatsen
  • Het slachtoffer in de juiste houding te leggen
  • Achtergrond informatie oorzaken circulatie stilstand
  • Reanimatie protocol
  • Uitleg en veilig gebruik AED apparatuur
  • Reanimatie
  • Training met AED apparatuur 1 en 2 hulpverleners


Opleidingsduur: 
 4 uur
Examinering: na volgen opleiding van 4 uur ontvangst van certificaat
Geldigheid: jaarlijks
Cursuslocatie: in overleg
Groepsgrootte: in overleg

Vergoeding verzekeraars??
Een aantal verzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van de cursus na het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Alleen het behalen van het theoriebewijs is niet voldoende. Informeer bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Naar cursusaanbod