Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten. Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De opleiding basis bedrijfshulpverlening is opgesplitst in twee onderdelen.

Het Eerste Hulpdeel, met de volgende taakgebieden:

  • Spoedeisende Eerste hulp
  • Niet spoedeisende Eerste Hulp

Het tweede deel is het brandtechnische gedeelte van de opleiding BHV met de onderstaande taakgebieden:

  • Brand
  • Ontruiming
  • Communicatie

Cursusduur:  4 dagdelen
Vooropleiding: N.v.t.
Examinering: Conform de les- en leerstof van het NIBHV
Geldigheid: 1 jaar, jaarlijks herhalen
Cursuslocatie: in overleg met opdrachtgever
Groepsgrootte: minimaal  8 personen

Bekijk onze agenda voor de actuele cursusdagen