Disclaimer

Van Berlo EHBO (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17266362), verleent u hierbij toegang tot https://https:\/\/https://https:\/\/www.bhv-vanberlo.nl (hierna de noemen ‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Van Berlo EHBO spant zich in de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Van Berlo EHBO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig uitgebrachte offerte.

Van Berlo EHBO spant zich in de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.