Kinder EHBO herhaling
Jaarlijks overlijden er nog teveel kinderen ten gevolge van ernstig een ongeval.

Het is dus van belang dat iedereen die de aantekening of de moduleverklaring heeft van het Oranje Kruis en die dit nog steeds uitoefent zijn bekwaamheden jaarlijks laat toetsen door een erkend en bevoegde instructeur.

Gedurende de herhaling word er veel praktisch en interactief geoefend.

In de herhaling wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Ook wordt er gelet op uw geschiktheid om in de volgende periode verder als Eerste Hulpverlener aan kinderen te kunnen optreden.

Indien de cursist in het bezit is van een diploma Eerste Hulp, krijgt u een verlengings-aantekening op uw huidige diploma. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, wordt er een herhalingscertificaat afgegeven.

Opleidingsduur: 
 3 uur
Examinering: door erkend en bevoegd instructeur wordt bekwaamheid getoetst tijdens de 3 uur opleiding
Geldigheid:  jaarlijks herhaling
Cursuslocatie: in overleg
Groepsgrootte: in overleg

Vergoeding verzekeraars??
Een aantal verzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van de cursus na het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Alleen het behalen van het theoriebewijs is niet voldoende. Informeer bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Bekijk onze agenda voor de actuele cursusdagen