Kinder EHBO

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, gastouders, ouders en hulpverleners die specifiek te maken hebben met kinderen.

De nieuwe wet Kinderopvang is per 1 januari 2010 van kracht. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp.
Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:  Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.

U leert hoe Eerste Hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de Eerste Hulpverlening:

  • Geestelijke en lichamelijke ontwikkelingen
  • Gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte
  • Kinderziektes
  • Letsels
  • Kleine verwondingen
  • Etc.


Opleidingsduur: 
 9 uur
Examinering: volgens regels Oranje Kruis/Rode Kruis
Geldigheid: jaarlijk herhaling
Cursuslocatie: in overleg
Groepsgrootte: in overleg

Vergoeding verzekeraars
Een aantal verzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van de cursus na het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Alleen het behalen van het theoriebewijs is niet voldoende. Informeer bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Bekijk onze agenda voor de actuele cursusdagen