Cursusaanbod

Bedrijfs Hulp Verlening

Bedrijfs Hulp Verlening

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf iets gebeurt, b.v. er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen.

Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt.

Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De cursus bedrijfshulpverlening is opgesplitst in twee onderdelen.

Het Eerste Hulpdeel, met de volgende taakgebieden:

 • Spoedeisende Eerste hulp
 • Niet spoedeisende Eerste Hulp

Het tweede deel is het brandtechnische gedeelte van de opleiding BHV met de onderstaande taakgebieden:

 • Brand
 • Ontruiming
 • Communicatie
Eerste Hulp aan Kinderen

Eerste Hulp aan Kinderen

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, gastouders, ouders en hulpverleners die specifiek te maken hebben met kinderen.

 

De nieuwe wet Kinderopvang is per 1 januari 2010 van kracht. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp.
Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:  Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.

U leert hoe Eerste Hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de Eerste Hulpverlening:

 • Geestelijke en lichamelijke ontwikkelingen
 • Gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte
 • Kinderziektes
 • Letsels
 • Kleine verwondingen
 • Etc.

 

Vergoeding verzekeraars?
Een aantal verzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van de cursus na het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Alleen het behalen van het theoriebewijs is niet voldoende. Informeer bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Reanimatie en AED

Reanimatie en AED

Na het volgen van de opleiding reanimatie met AED (Basic Life Support) zijn de deelnemers in staat, om bij een slachtoffer met een ademhalingsstilstand/circulatie stoornis, te reanimeren en de AED adequaat en veilig in te zetten. 

De onderwerpen die aanbod komen:

 • Benaderen (bewusteloos) slachtoffer
 • Het slachtoffer eventueel verplaatsen
 • Het slachtoffer in de juiste houding te leggen
 • Achtergrond informatie oorzaken circulatie stilstand
 • Reanimatie protocol
 • Uitleg en veilig gebruik AED apparatuur
 • Reanimatie
 • Training met AED apparatuur 1 en 2 hulpverleners

Vergoeding verzekeraars?
Een aantal verzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van de cursus na het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Alleen het behalen van het theoriebewijs is niet voldoende. Informeer bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding.

eerste hulp materialen

Eerste hulp materialen

Voor onze klanten voeren we indien gewenst een jaarlijkse BHV koffer controle uit. Neem contact op voor meer informatie.

Ook is het mogelijk advies te vragen over verbandmiddelen we helpen u graag!

Code 95 opleidingen

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing.

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.

 

Wij kunnen u helpen met verschillende opleidingen om uw 5 jaarlijkse "35"punten weer bijgeschreven te krijgen. Neem contact op voor meer informatie

VCA

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, beter bekend onder de afkorting VCA, is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid.

De VCA helpt werknemers in risicovolle werkomgevingen (bijvoorbeeld bouw, petrochemische en offshore-industrie, elektrotechniek en procesbesturing) om veiliger en gezonder hun werk te doen.

Professionals laten met een VCA certificaat zien dat ze zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen tijdens hun werk. Steeds meer opdrachtgevers kiezen ervoor om werkzaamheden alleen uit te besteden aan VCA-gecertificeerde leveranciers. Niet vreemd dus het VCA certificaat onmisbaar is voor professionals die, zelfstandig of via een werkgever, aan de slag willen in sectoren met een verhoogd veiligheidsrisico.

De VCA is er in drie varianten:
VCA Basis (ook bekend als B-VCA): voor medewerkers die moeten kunnen laten zien dat ze veilig, gezond en met oog voor anderen en het milieu hun werk kunnen doen;
VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden): voor leidinggevenden en zzp’ers die actief zijn in een risicovolle werkomgeving;
VIL-VCU: voor intercedenten of leidinggevenden bij uitzendbureaus.

Geïnteresseerd of meer informatie nodig?

Bel ons vandaag nog voor een vrijblijvende offerte!